EDUCATION

CERTIFIED WAXING COURSE
Class Date Fee
Speed Waxing
Brazilian Waxing

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CERTIFIED EYELASH EXTENSION COURSE
Class Date Fee

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________